უბრძანა: “ნუ სტირ, ასულო, ისმინე ჩემი თხრობილი by Keti Akhalbedashvili

‘უბრძანა: “ნუ სტირ, ასულო, ისმინე ჩემი თხრობილი:

დღეს შენ ხარ მეფე არაბეთს, ჩემგან ხელმწიფედ ხმობილი’ 

‘Then he said: “Weep not, my daughter, but hear what I’m about to say: 

You are a king, named by me a sovereign today.’ —“The Knight in a Panther’s Skin”

Related Post

Type a Comment

Your email address will not be published.